Chào mừng quý vị đến với website của thầy Trần Phong

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị A Lít
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Quy Đông
Quận/huyện Thành phố Sa Đéc
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Lớp 3
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm 2020-2021
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 293 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2079 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 73449 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này