Chào mừng quý vị đến với website của thầy Trần Phong

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Tài Thiều
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị phong giao duc dao tao
Quận/huyện Huyện Đan Phượng
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thu Hương, Tạ Mạnh Tùng
Đã đưa lên 2440 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 123 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 318818 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này